28.mars.2019

Drøftelser om mulige masseoppsigelser på kontoret i MDN

fb

 
Bedriften hadde innkalt oss til møte i forbindelse med mulige masseoppsigelser på kontoret i Maersk Drilling Norge i Stavanger. Møtet ble ikke avholdt i henholdt til innkallingen og MAF krevde drøftelser ihht 5.9 i Hovedavtalen.
20140911-093742596
Dette betyr at vi krever å få drøfte disse spørsmål med konsernledelsen. 

Saken er den at man er i ferd med å gjennomføre en global omstrukturering av support-funksjoner på land. Avdelinger som forventet å bli omfattet av endringene er Supply Chain-, Finans- og HR-funksjonen. Det er allerede etablert kontor i Gdansk i Polen og utvidet produksjonen i Pune, India.

Vi mener at arbeidstakermedvirkingen ikke har vært reel og alle disse beslutningen har blitt tatt på ett annet nivå i konsernet, uten at vi har fått være med. Vi blir altså innkalt til masseoppsigelsedrøftelser, uten at vi har fått noen mulighet for å si noe i forkant av dette.
Derfor så krever vi nå drøftelser med konsernledelsen, noe som vi mener vi kan gjennom 5.9. i Hovedavtalen. Her vil vi belyse våre synspunkter og vi håper virkelig at dette lar seg gjøre. MAF har ikke for vane å be om møte med ledelsen, uten at dette er helt nødvendig.
Prosessen frem til nå fremstår som uryddig og totalt uoversiktlig på den måten dette har blitt lagt innover oss som bedrift fra de som stryrer dette i København. Vi kommer til å kreve en full gjennomgang av alle stillingene og alle forhold med tanke på en slik omstilling på kontoret i Norge. Konsekvensen av dette må taes med i en slik betraktning når en nedbemanning blir varslet. Det samme gjør vi offshore om det er påkrevd. 
Da kan bedriften kalle inn til drøftelser, så det gir oss en reel mulighet til å sloss for våre medlemmer og deres arbeidsplasser.
Så må man også se på om de eventuelle oppsigelser vil være saklige ihht gjeldende regelverk. Ved første øyekast så kan man godt konkludere med at de ikke saklige da dette er kun for å øke profitt ved å flytte oppgaver til ett lavkostland. Om vi mener at dette er usaklige oppsigelser så vil vi kreve nye forhandlinger gjennom HA, der hovedorganisasjonene blir involvert og varsle NAV om våre synspunkt.
Vi er ikke imot forandringer, men det kan ikke komme som ett sjokk på bedriften(konsernet), at dette er noe som må foregå etter gjeldende regler.
De har vært for lenge i Norge til ikke å vite dette.
Verdier?

 

Under finner du kopi av Hovedavtalens bestemmelse:

5.9 Samarbeid i konserner
Hvis planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger også kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i bedrifter innen konsern, skal konsernledelsen så tidlig som mulig drøfte disse spørsmål med et koordinerende utvalg av tillitsvalgte i konsernet, uten hensyn til om bedriftene er bundet av felles overenskomst. Konsernledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de bedrifter saken gjelder. Slike drøftelser skal også finne sted om spørsmål som gjelder konsernets økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling.

Representanter for arbeidstakerne skal gis mulighet for å fremme sine synspunkter før konsernledelsen treffer sine beslutninger. I de tilfelle konsernledelsen ikke finner å kunne ta hensyn til arbeidstakerrepresentantene anførsler, skal den grunngi sitt syn. Fra konferanser skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter.

Industri Energi og NR understreker betydningen av et anstendig og bærekraftig arbeidsliv. Partene viser i denne forbindelse til de prinsipper OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact bygger på. Aktuelle bedrifter oppfordres til å legge slike prinsipper til grunn for sin virksomhet hjemme og ute. 
20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);