28.mars.2019

Drøftelser om mulige masseoppsigelser på kontoret i MDN

fb

 
Bedriften hadde innkalt oss til møte i forbindelse med mulige masseoppsigelser på kontoret i Maersk Drilling Norge i Stavanger. Møtet ble ikke avholdt i henholdt til innkallingen og MAF krevde drøftelser ihht 5.9 i Hovedavtalen.
20140911-093742596
Dette betyr at vi krever å få drøfte disse spørsmål med konsernledelsen. 

Saken er den at man er i ferd med å gjennomføre en global omstrukturering av support-funksjoner på land. Avdelinger som forventet å bli omfattet av endringene er Supply Chain-, Finans- og HR-funksjonen. Det er allerede etablert kontor i Gdansk i Polen og utvidet produksjonen i Pune, India.

Vi mener at arbeidstakermedvirkingen ikke har vært reel og alle disse beslutningen har blitt tatt på ett annet nivå i konsernet, uten at vi har fått være med. Vi blir altså innkalt til masseoppsigelsedrøftelser, uten at vi har fått noen mulighet for å si noe i forkant av dette.
Derfor så krever vi nå drøftelser med konsernledelsen, noe som vi mener vi kan gjennom 5.9. i Hovedavtalen. Her vil vi belyse våre synspunkter og vi håper virkelig at dette lar seg gjøre. MAF har ikke for vane å be om møte med ledelsen, uten at dette er helt nødvendig.
Prosessen frem til nå fremstår som uryddig og totalt uoversiktlig på den måten dette har blitt lagt innover oss som bedrift fra de som stryrer dette i København. Vi kommer til å kreve en full gjennomgang av alle stillingene og alle forhold med tanke på en slik omstilling på kontoret i Norge. Konsekvensen av dette må taes med i en slik betraktning når en nedbemanning blir varslet. Det samme gjør vi offshore om det er påkrevd. 
Da kan bedriften kalle inn til drøftelser, så det gir oss en reel mulighet til å sloss for våre medlemmer og deres arbeidsplasser.
Så må man også se på om de eventuelle oppsigelser vil være saklige ihht gjeldende regelverk. Ved første øyekast så kan man godt konkludere med at de ikke saklige da dette er kun for å øke profitt ved å flytte oppgaver til ett lavkostland. Om vi mener at dette er usaklige oppsigelser så vil vi kreve nye forhandlinger gjennom HA, der hovedorganisasjonene blir involvert og varsle NAV om våre synspunkt.
Vi er ikke imot forandringer, men det kan ikke komme som ett sjokk på bedriften(konsernet), at dette er noe som må foregå etter gjeldende regler.
De har vært for lenge i Norge til ikke å vite dette.
Verdier?

 

Under finner du kopi av Hovedavtalens bestemmelse:

5.9 Samarbeid i konserner
Hvis planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger også kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i bedrifter innen konsern, skal konsernledelsen så tidlig som mulig drøfte disse spørsmål med et koordinerende utvalg av tillitsvalgte i konsernet, uten hensyn til om bedriftene er bundet av felles overenskomst. Konsernledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de bedrifter saken gjelder. Slike drøftelser skal også finne sted om spørsmål som gjelder konsernets økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling.

Representanter for arbeidstakerne skal gis mulighet for å fremme sine synspunkter før konsernledelsen treffer sine beslutninger. I de tilfelle konsernledelsen ikke finner å kunne ta hensyn til arbeidstakerrepresentantene anførsler, skal den grunngi sitt syn. Fra konferanser skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter.

Industri Energi og NR understreker betydningen av et anstendig og bærekraftig arbeidsliv. Partene viser i denne forbindelse til de prinsipper OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact bygger på. Aktuelle bedrifter oppfordres til å legge slike prinsipper til grunn for sin virksomhet hjemme og ute. 
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);