26.april.2020

Dagpengerettigheder

fb

 
Info om dagpengerettigheder i Danmark hvis man har arbejdet i Norge
6d8c0251-84ae-4332-aa36-60f3ea66a740
Denne info skal ses som en vejledende hjælp, for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark, med forbehold for ændringer i gældende love. For andre lande må vi henvise til lokale regler.

Om ret til dagpenge:
I henhold til EØS reglerne, optjener man ret til dagpenge i det land hvor man arbejder, og man får dem udbetalt i land hvor man bor. Dette er udgangspunktet, men så kan der være lokale regler der også skal tages hensyn til.

Vi ser ikke at der er nogen lokale regler i Danmark, som skal være til hinder for, at man som opsagt offshore arbejder i Norge, har ret til dagpenge fra første dag som ledig. Og dette er uanset hvor længe man har været ude af det danske system, hvis bare man har haft sin bopæl i Danmark.  Som beskrevet herunder, har vi dog tidligere haft en del udfordringer med de danske a-kasser, som fejlagtigt henviste til en 5 års-regel som ikke gælder for os.   

Den flere gange fejlfortolkede 5 års-regel:
MAF har tidligere haft kontakt med a-kasser i Danmark som har fortolket reglerne forkert. De har henvist til den såkaldte 5 års regel, som siger at hvis man har været ude af den Danske A-kasse i mere end 5 år, så skal have arbejdet i 296 timer inden for tre måneder for at have ret til dagpenge.

Denne regel er beskrevet her:

Men bemærk at dette gælder kun for udenlandsdanskere som flytter hjem, så her opstod uenigheden. En person som er bosiddende i Danmark og arbejder offshore i Norge i en 2-4 ordning, er ikke at betragte som en udenlandsdansker som flytter hjem.  Det er heller ikke en grænsearbejder, den rigtige betegnelse skal være ”anden arbejdstager end grænsearbejder”

Definition på anden arbejdstager end grænsearbejder:
1. En anden arbejdstager end en grænsearbejder er en person, der bor i ét land (fx Sverige) og arbejder i et andet (fx Danmark), og som vender hjem til bopælen sjældnere end en gang om ugen.

2. En anden arbejdstager end en grænsearbejder, som ved ledighed ikke vender hjem til bopælslandet, skal have udbetalt dagpenge fra seneste arbejdsland.

3. Hvis det seneste arbejdsland er Danmark skal den ledige anden arbejdstager end en grænsearbejder modtage dagpenge fra den danske a-kasse, som han er medlem af og stå til rådighed efter danske regler. Det indbefatter tilmelding som jobsøgende i et jobcenter, oprettelse af CV på Jobnet samt ugentlig bekræftelse mv. Jobcenteret skal være i den kommune, hvor den pågældendes seneste arbejdsgiver har sit hjemsted.

4. Hvis pågældende vender tilbage til bopælslandet, modtager han dagpenge dér og efter dette lands regler.
Med ovenstående som udgangspunkt henvendte vi os til flere fagforeninger i Danmark, og efter en del diskussioner fik vi følgende svar:

DANSK METAL svarede dette:
I Norge er du kun omfattet af dagpengeforsikringen indtil din ansættelse ophøre. Du har derefter en frist på 8 uger til at indmelde dig i dansk A-kasse. Overholder du ikke 8 ugers fristen, vil du på ny skulle have et års anciennitet til dagpengeret. Husk du tidligst kan få dagpenge fra du er indmeldt i A-kassen og tilmeldt som ledig til Jobcentret.

For ”andre arbejdstager end grænsearbejdere” som de fleste danskere nok er, imens de arbejder i Norge, så vil de blive beregnet på deres norske indtægt til dagpengesatsen i Danmark.

Endvidere skrev DANSK METAL:
Når man er fast bosiddende i Danmark er man ikke at betragte som udenlandsdansker. Så er man at betragte som ”anden arbejdstager end grænsearbejder” og dermed gælder 5-års reglen ikke.
Hvis du ikke har haft dansk medlemskab indenfor de sidste 5 år vil denne regel være gældende, men kun for dem som er tilflytter til Danmark. Hvis du har din normale bopæl og ophold i Danmark, og kun er i Norge når du har arbejdsperioder, så vil denne regel ikke finde anvendelse.
 
DANSK EL FORBUND svarede følgende:
Du, som arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land – og altså er ”grænsearbejder” eller ”anden arbejdstager end grænsearbejder” – er ikke omfattet af ”o/u 5 års reglen” og skal derfor ikke opfylde et arbejdskrav ved tilbagevenden til dansk forsikring!
Uanset hvor længe en person har været grænsearbejder eller "anden arbejdstager end grænsearbejder" stilles der ikke krav om arbejde som betingelse for at medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land.
 
Om ret til dagpenge i Norge:
Hvis du som opsagt vælger at bo eller opholde dig i Norge kan du have ret til dagpenge fra NAV.
Læs mere her:

For å få dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker hos NAV her:

Om ret til dagpenge ved permittering:
Det har man som udlænding ret til. Men det er ikke enkelt, og man må stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet i Norge. 
Industri Engergi(IE) oplyser derfor at det er meget vigtigt, at man i ansøgningen krydser af for at man står til rådighed, ellers vil den blive afvist.  IE oplyser dog også at NAV ikke normalt vil kræve ret meget af dem som ikke har adresse i Norge.  Så det virker mest som at det bare er et proceduremæssigt krav der skal opfyldes.  Såfremt permittering skulle blive relevant vil vi komme med flere oplysninger.  
20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);