28.mai.2021

Salg av Mærsk Inspirer, info 2

fb

 
MAF blev d. 2 februar indkaldt til et møde......
Maersk-Drilling-Inspirer-2-157

MAF blev d. 2 februar indkaldt til et møde hvor vi fik den kedelige besked om at REPSOL og Mærsk Drilling var tæt på at færdiggøre en aftale om at REPSOL overtar driften av Maersk Inspirer.
For at deltage i mødet blev vi alle pålagt tavshedspligt. 
 
Bedriften oplyste os om at signeringen af kontrakten kunne forventes i starten af marts måned.  Men dette blev efterfølgende udsat mange gange.
Bedriften oplyste os også om at de anså dette som at være en virksomhedsoverdragelse iht, arbejdsmiljølovens kapitel 16.  Og at der allerede var indgået en aftale med REPSOL om at 54 af de personer som på datoen for transaktionen er beskæftiget på Mærsk Inspirer, betragtes som en del af denne virksomhedsoverdragelse. Datoen for transaktionen er ikke fastsat, men forventes senere i 2021.   
Samtidig fik vi også oplyst at det er planen at MDN skal udleje borepersonale til REPSOL (ca. 75 personer) til borekampagnen, som forventes at vare ca. 10 til 14 måneder efter opstart senere i 2021.  
 
Det var naturligvis vældig frustrerende at vi blev pålagt tavshedspligt, og at vi derfor ikke havde mulighed for at diskutere problemstillingerne med de berørte medlemmer.  Indtil nu har det så været uklart hvor mange som egentlig ønsker at følge med over til REPSOL, eller hvor mange som hellere vælger at følge reglerne i arbejdsmiljøloven og benytte sig at retten til at reservere sig.
 
Om retten til reservation:
Hvis man er udvalgt til at være en del af virksomhedsoverdragelse, men ikke ønsker dette, så kan man benytte sig af retten til at reservere sig.
Rent praktisk betyder det at man modsætter sig at sit arbejdsforhold overføres til ny arbejdsgiver.  Men det betyder også at ens arbejdsforhold opsiges i MDN samtidig med at man ikke overføres til REPSOL. Så i udgangspunktet står man uden job. Men hvis man har været ansat i MDN i mindst 12 måneder af de sidste 2 år før overdragelsestidspunktet, så har man fortrinsret i 12 måneder til at blive genansat i MDN.   Man følger dermed anciennitetsprincippet for genansættelse, men der kan så godt være nogle ansatte i bedriften som har kortere anciennitet. Og hvis ikke bedriften har en ledig stilling at tilbyde, så har man efter 12 måneder ikke mere garanti for at blive genansat når/hvis der kommer en ledig plads.  
Hvis man bliver genansat inden for de 12 måneder, så vil man komme tilbage i sin oprindelige plads i anciennitets-rækkefølgen.
Læs mere om virksomhedsoverdragelse og reservationsret her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_18#%C2%A716-2
 
Om retten til valgret:
Ud over reservationsretten findes der også valgretten.
Vores Advokat oplyser dog at dette kan være en meget risikofyldt vej at gå, og at der ikke findes meget retspraksis på området, når det gælder eksempler på hvor dårligere aftaler man går over på.
LO har tidligere skrevet denne her interessante artikel om reservations og valgret: 
(MAF er dog ikke enige i det sidste afsnit om hvordan man kan ryge ud ved en kommende nedmanning, her vil vi hævde at vores aftale om bedriftsanciennitet er den gældende, når først man er ansat igen inden for tidsfristen for genansættelse)
https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/valgrett_should_i_stay_or_should_i_go/?fbclid=IwAR1s6jfGMC4x255zPbxpfhQQTTqMBr4c_W0UT_uatNUAD9eUxUey5P98uA8
 
Møder med Industri Energi, Advokat og REPSOL:
MAF har haft flere møder med en af vores sagsbehandlere hos Industri Energi og vi har haft møder med en af forbundets Advokater som har ekspertise på dette område.  Begge måtte naturligvis også underskrive tavshedserklæringer.
Endvidere har vi haft møde med HR i REPSOL for at forsøge at få mere klarhed om, hvad dem som bliver overført kan forvente med hensyn til løn og arbejdsforhold. 
Nogle af de vigtigste spørgsmål vi præsenterede for REPSOL var spørgsmål om løngruppe indplacering, pensionsaftaler (både for Norske og for udlændinge), diverse tillæg, ingen kompensation for rejser for udenlandske ansatte og sikkerhed i ansættelsen specielt med tanke på om der var risiko for fremtidige nedmanninger, hvilket de ikke kunne afvise. 
 
REPSOL var ikke særlig informative, men men de kunne bekræfte at det er korrekt i at ansatte som er bosat uden for Norge ikke får dækket deres rejseudgifter.
Hverken MAF eller Industri Energi har mulighed for at lave forhandlinger med REPSOL, men vi ønskede mere klarhed fra REPSOL om hvad de vil tilbyde, det fik vi ikke, og på ingen måde tilstrækkeligt til at kunne rådgive vores medlemmer.
Her er link til Sokkelavtalen nr. 284 SAFE.
https://safe.no/wp-content/uploads/2021/02/Sokkelavtalen-nr-284-SAFE-2020-2022.pdf
For løntabel med mere, findes der i tillæg er særaftale mellem SAFE og REPSOL.
 
Det vi kan læse ud fra løngrupperne i særaftalen er at der ikke findes garanti for at dem som overføres kan holde sin nuværende løn. Der findes muligheder for at få højere løn, men dette går tilsyneladende ikke på hvor mange års erfaring man har i jobbet (som hos os) men mere på REPSOLS vurdering af den enkelte. Vi må derfor anbefale at man selv spørger ind til dette, inden man beslutter sig for om man hellere vil benytte sig af reservationsretten. Ligeledes må man selvfølgelig også tænke på andre ting.  Om REPSOL f. eks kan give større sikkerhed i ansættelsen er heller ikke noget vi kan svare på.  
 
Vil MDN have ledige stillinger for dem som eventuelt reserverer sig?
Det er nok et spørgsmål som kun bedriften kan svare på for den enkelte. 
Vi har længe forventet at ankomsten af Maersk Reacher til Norge vil kunne bidrage med en stor del ledige stillinger, men efter at tidsplanen for signeringen (og dermed offentliggørelse af salget) er udsat mange gange, og med Reacher's snarlige rigmove til Norge, er bedriften allerede begyndt at ansætte besætning til Reacher.  Vi har dog af samme grund under hele forløbet bedt bedriften om at holde størrelsen på kompetansepoolen til et minimum, for at opretholde så mange ledige stillinger som muligt, hvis der skulle være mange som vælger at reservere sig.
 
Hvad sker der med pensionen? 
Alle ansatte vil blive ligestillet med samme pensionsaftaler.   Dette betyder for udlændinge at der ikke mere vil blive indbetalt på deres lokale pensionsaftaler som f. eks PFA eller Scottish life.  Det vil formentlig så blive op til den enkelte med bopæl i udlandet, at kontakte sit lokale pensionsselskab, og aftale med dem hvad der skal ske med ens opsparing.
REPSOL er ett såkaldt AFP selskab, det er ikke MDN(offshore). 
https://www.nav.no/no/person/pensjon/avtalefestet-pensjon-afp/avtalefestet-pensjon-afp-i-privat-sektor-fra-2011
At Repsol er tilknyttet AFP er selvfølgelig godt, men overgangen kan betyde at nogen må blive flere år på jobbet end de måske har planlagt, hvis de først må arbejde i 7 av de siste 9 år i REPSOL for at få ret til AFP.  Mange af de ældre vil formentlig spekulere i om de med det argument kan kræve valgret, og blive i MDN.
Vores advokat oplyser at der ikke ligger nogen dom for at man bare kan kræve valgret, hvis man for eksempel er 55 år og så må jobbe til man er 62 år for at kunne få AFP.  Advokaten oplyser at erfaringen snarere fortæller at man må nærme sig 62 år, før der ligger en sandsynlig sikkerhed i at kunne kræve valgret, men pointerer dog fortsat den manglende retspraksis på området. 
Dette anser vi som et stort problem, og endnu værre ser det ud fordi REPSOL oplyser at de har en aldersgrænse for deres ansatte på 65 år. Vores Advokat vil ikke afvise at argumentet om aldersgrænsen i REPSOL, muligvis vil kunne hjælpe i en sag om retten til valgret. Men tilsyneladende er intet sikkert dels på grund af manglende faste regler på området og dels som nævnt den manglende retspraksis. 
Uanset så er dette her meget vigtigt at tage med i sine overvejelser hvis man er lidt oppe i årene.  
 
Hvordan vurderer vi fordele og ulemper når mange ting står så uklart?
Vi forventer naturligvis mange spørgsmål fra de berørte. Der vil blive behov for mange individuelle problemstillinger, når der skal ses på fordele og ulemper specielt med løn, pension og sikkerhed i ansættelsen etc.. og her må REPSOL være meget mere tydelige hvis de vil undgå at mange måske i stedet vælger at reservere sig, og hellere tager chancen for at MDN kan tilbyde ansættelse igen.  Vi har derfor en stor forventning til at både REPSOL og MDN vil komme med mere præcis information, så alle berørte kan få en rimelig mulighed for at vurdere sin egen fremtidige økonomiske situation, inden fristen for reservationsretten udløber.  
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
}, []);