19.april.2024

NAF info april 2024

fb

 
En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Kran%20offshore
Rig og kontrakt situationen
 
Integrator
Er i operation og alt går fint. Det er muligt at scope forkortes lidt, hvilket vil kunne medføre et kommende kortere "white-space". Men hvis det skulle ske, vil der med stor sandsynlighed igen blive lavet en aftale med AkerBP om bemanding, tilsvarende tidligere aftaler.
 
Invincible
Nogle operationelle udfordringer kan give lidt forsinkelser.
 
Inspirer.
Den absolut største udfordring vi har i år. At mange er bekymrede og ønsker mere information, har vi fuld forståelse for.
Vi har haft mange møder med bedriften inkluderet juridisk, og vi har haft mange møder med vores rådgivere hos IE&FLT som støtter os i denne sag.
At dette er en virksomhedsoverdragelse, holder vi helt fast på, men det er på nuværende tidspunkt fortsat ikke lykkedes for os at komme til enighed med Odfjell Technology om en aftale. 
For os i NAF er det vores vigtigste opgave at sikre at så mange som muligt kan holdes i arbejde, men juraen her er desværre ikke så ligetil.
Bedriften oplyser, at de vil kalde ind til et Teams-møde formentlig i næste uge, for alle på Inspirer. Her vil det være muligt at stille spørgsmål, og vi i NAF vil selvfølgelig også være til stede. 
 
Kontrakter generelt:
Bedriften byder ind på flere udbud af kortere kontrakter hos forskellige operatører for næste år. Dette er projekter på forholdsvis dybt vand og med vanskelige bundforhold. Men vi kan stå i en situation hvor vi mangler ledige rigge i Norge i 2025, så det diskuteres om Innovator kunne være løsningen til dette. Eller om muligt Intrepid hvis den kan frigives fra UK sektor. 
Der er en tidligere aftale med Harbour Energy UK, om at Interceptor kan erstatte Intrepid i UK omkring årsskiftet, men grundet uforudsigelige skatte-udfordringer i UK, er denne plan sat lidt på hold i et stykke tid, men det kan forhåbentlig endeligt afgøres senere på året om byttet vil foregå.
 
NAF styremøde.
Vi har afholdt styremøde d. 10-11 april. Som vanligt kom der mange gode inputs, som vi jobber videre med.
 
Floorhands med MPD kurs?
Vi får spørgsmål til, om der skal oprettes en ny floorhand-stilling? 
Det skal der ikke, og bedriften oplyser følgende:
Noen floorhands som kan avløse som AD får også MPD kurs som de må ha for å kunne avløse som AD på Integrator fremover. De er fremdeles floorhands med floorhands lønn, kun innehar et ekstra kurs. Altså ingen som skal hete Lead Floorhand.
Der vil også bli en rekke med HLO Floorhands om bord på Integrator, men samme her – innehar kun et ekstra kurs.
 
Sikkerhedsmøder på Invincible.
Der har været udfordringer med at nogen skulle stå tidligt op for at møde ind til rig-sikkerhedsmøde. Først var allerede kl. 16:45, senere blev det 17:30. Dette er naturligvis ikke acceptabelt, men bedriften oplyser at problemet skulle være løst, og at rig-sikkerhedsmøder nu afholdes på et tidspunkt som er valgt af crews om bord. Hvis ikke vil vi gerne høre om det.
 
Helseforsikringen.
Som vi tidligere har meldt ud, så er vi ret så nær at få lavet en aftale. Men det tager lidt tid at få alle detaljer på plads.
 
Norske kontrakter for internationalt ansatte:
Som tidligere meddelt er det første officielle møde afholdt, og vi er begyndt at forhandle protokollen. Det er noget som vi vil opnå, men det tager tid at blive helt enige i alle detaljer.
 
Sikkerhedsbriller og Pc-briller.
Vi opfordrer til at man indhenter pris tilbud på sikkerheds- og pc-briller inden man bestiller.
Bedriften dækker ikke beløb over det som fremgår af bestillingsskemaerne, medmindre man har specielle behov og at det samtidig er aftalt på forhånd.
Bedriften mener i udgangspunktet at 5000,- Nok. for pc-briller og 6500,- Nok. for vernebriller skal kunne dække de almindelige behov, også uden for Norge. 
 
Karantæne-sagen.
Det er endnu ikke fastsat en dato for ankesagen.
Vi minder på, at hvis man er bosat i Danmark og er nødt til at melde sig ind i en fagforening/dansk a-kasse, så forventer IE&FLT at man vælger et LO-forbund, for fortsat at være en del af sagen.
Bosatte i UK kan alternativt melde sig ind i RMT som IE&FLT har samarbejdsaftale med.
 
Bedriften har flyttet datoen for seneste input til løn og rejseregninger.
NAF blev informeret om at datoen for seneste input til løn og rejseregninger, nu er flyttet fra d. 15 til d. 10 i måneden. Dette har NAF ikke erklæret sig enige i, men blev bare gennemført. Om andre fagforeninger har været enige, skal vi ikke kunne sige.
 
NAF medarbejder-rådgivning i forbindelse med sygefravær.
Det lader til, at der er en del usikkerhed om dette med at NAF skal følge op, og rådgive i forbindelse med sygefravær. Dette har vi selvfølgelig stor forståelse for, så derfor vil vi gerne, baseret på de spørgsmål vi har modtaget, forklare lidt om hvor ufarligt dette er.
 
NAF skal ikke rådgive medicinsk.
Vi skal på ingen måder være en erstatning for MedHelp (som bedriften ikke længere har aftale med) og vi skal på ingen måder rådgive medicinsk. 
Hvis man i tillæg har behov for medicinsk rådgivning, så er der bedriftslægen eller anden fagperson man skal snakke med.
 
Der er frivilligt om man vil snakke med os.
Det vil være helt frivilligt, om man ønsker denne samtale med os. Man vil blive kontaktet, og hvis man ikke ønsker at tale med os, kan man uden problemer bare takke nej, og bede om at tale med en fra HR i stedet. 
Det er i øvrigt kun planlagt til at foregå i starten af sygeperioden. For langtidssygemeldinger skal bedriften uanset overtage som vanligt.  
 
Hvad siger loven?
Loven tilsiger, at man som sygemeldt skal have tilbud om rådgivning og opfølgning.
Og det er arbejdsgiverens overordnede ansvar at sørge for sygeopfølgning i henhold til retningslinjerne i loven.
Loven siger også at tillidsvalgte og værnetjenesten skal involveres i processen.
Så at vi kontakter sygemeldte, er det egentlig bare en tidlig involvering af os som tillitsvalgte. 
https://www.nav.no/samarbeidspartner/tillitsvalgt-verneombud 
 
Det vil ikke tage nogen ressourcer fra NAF
Dette arbejde skal gøres i tillæg til vores opgaver i NAF. Og vi ser det kun som en stor fordel hvis NAF kan gøre mere for alle, ved at tilgodese og rådgive i starten af en sygemelding.
Dette er noget som vi i forvejen har stor erfaring med, fordi vi ofte uanset bliver involverede i de længerevarende sygeforløb, og fordi mange sager uanset ret så ofte ender i en dialog imellem os og bedriften. 
 
Vil der kunne opstå en interessekonflikt?
Nej...Det vil der ikke.. 
NAF er 100% klar over hvilken hat vi har på. Vi er til for vores medlemmer, og at bidrage med at sikre at syge-opfølgningsrutiner er i samsvar med regelværket og samtidig rådgive ud fra vores erfaring med Tarifaftale, arbejdsmiljøloven, sociale rettigheder, sygemeldings-regler, forsikringer, og ikke mindst den kommende helseforsikring med mere, vil ikke føre til en interessekonflikt. 
Skulle der opstå uenigheder i en sag, er vi fortsat fuldt ud fagforening for vores medlemmer og vi har uanset de samme regler at forholde os til. 
 
Hvilke ændringer betyder det?
Ikke andre ændringer end at NAF på vegne af bedriften, vil foretage den første kontakt til sygemeldte for opfølgningssamtaler, samt tilbud om rådgivning. De spørgsmål vi vil stille er de samme som bedriften uanset er forpligtet til at stille. Vi gør det bare for dem, og så kan vi samtidig stille med vores rådgivning.
Alt andet med statistik og opfølgning af langtidssyge etc.. vil fortsætte helt uændret med videre opfølgning fra bedriften.
Som nævnt er dette helt ufarligt, og vi ser det kun som en fordel for alle.
 
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);