28.mars.2019

Drøftelser om mulige masseoppsigelser på kontoret i MDN

fb

 
Bedriften hadde innkalt oss til møte i forbindelse med mulige masseoppsigelser på kontoret i Maersk Drilling Norge i Stavanger. Møtet ble ikke avholdt i henholdt til innkallingen og MAF krevde drøftelser ihht 5.9 i Hovedavtalen.
20140911-093742596
Dette betyr at vi krever å få drøfte disse spørsmål med konsernledelsen. 

Saken er den at man er i ferd med å gjennomføre en global omstrukturering av support-funksjoner på land. Avdelinger som forventet å bli omfattet av endringene er Supply Chain-, Finans- og HR-funksjonen. Det er allerede etablert kontor i Gdansk i Polen og utvidet produksjonen i Pune, India.

Vi mener at arbeidstakermedvirkingen ikke har vært reel og alle disse beslutningen har blitt tatt på ett annet nivå i konsernet, uten at vi har fått være med. Vi blir altså innkalt til masseoppsigelsedrøftelser, uten at vi har fått noen mulighet for å si noe i forkant av dette.
Derfor så krever vi nå drøftelser med konsernledelsen, noe som vi mener vi kan gjennom 5.9. i Hovedavtalen. Her vil vi belyse våre synspunkter og vi håper virkelig at dette lar seg gjøre. MAF har ikke for vane å be om møte med ledelsen, uten at dette er helt nødvendig.
Prosessen frem til nå fremstår som uryddig og totalt uoversiktlig på den måten dette har blitt lagt innover oss som bedrift fra de som stryrer dette i København. Vi kommer til å kreve en full gjennomgang av alle stillingene og alle forhold med tanke på en slik omstilling på kontoret i Norge. Konsekvensen av dette må taes med i en slik betraktning når en nedbemanning blir varslet. Det samme gjør vi offshore om det er påkrevd. 
Da kan bedriften kalle inn til drøftelser, så det gir oss en reel mulighet til å sloss for våre medlemmer og deres arbeidsplasser.
Så må man også se på om de eventuelle oppsigelser vil være saklige ihht gjeldende regelverk. Ved første øyekast så kan man godt konkludere med at de ikke saklige da dette er kun for å øke profitt ved å flytte oppgaver til ett lavkostland. Om vi mener at dette er usaklige oppsigelser så vil vi kreve nye forhandlinger gjennom HA, der hovedorganisasjonene blir involvert og varsle NAV om våre synspunkt.
Vi er ikke imot forandringer, men det kan ikke komme som ett sjokk på bedriften(konsernet), at dette er noe som må foregå etter gjeldende regler.
De har vært for lenge i Norge til ikke å vite dette.
Verdier?

 

Under finner du kopi av Hovedavtalens bestemmelse:

5.9 Samarbeid i konserner
Hvis planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger også kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i bedrifter innen konsern, skal konsernledelsen så tidlig som mulig drøfte disse spørsmål med et koordinerende utvalg av tillitsvalgte i konsernet, uten hensyn til om bedriftene er bundet av felles overenskomst. Konsernledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de bedrifter saken gjelder. Slike drøftelser skal også finne sted om spørsmål som gjelder konsernets økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling.

Representanter for arbeidstakerne skal gis mulighet for å fremme sine synspunkter før konsernledelsen treffer sine beslutninger. I de tilfelle konsernledelsen ikke finner å kunne ta hensyn til arbeidstakerrepresentantene anførsler, skal den grunngi sitt syn. Fra konferanser skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter.

Industri Energi og NR understreker betydningen av et anstendig og bærekraftig arbeidsliv. Partene viser i denne forbindelse til de prinsipper OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact bygger på. Aktuelle bedrifter oppfordres til å legge slike prinsipper til grunn for sin virksomhet hjemme og ute. 
IMG_2953
19.juni.2024

NAF info juni 2024

En info som omhandler lønn/lønnslipp, Internasjonalt ansatte, helseforsikring, firmahytter, reisepolicy, pensjon land, heliportmøter, Inspirer, midlertidig kompetansepool og rett til å gå i land.
Les mer
NAF info juni 2024
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
}, []);