10.februar.2023

Hydrauliker op i højere løngruppe

fb

 
En status på sagen til Årsmødet NAF 2023
shutterstock_68568742

Der er normalt tre veje vi kan gå for at få Hydraulikerne op i en højere løngruppe. Stillingsudvalget, lokale forhandlinger og hovedforhandlingerne.  
I tillæg har vi ved hovedforhandlingerne i 2022 dog åbnet for ene fjerde mulighed, som er det udvalgsarbejde der blev vedtaget under mæglingen. (mere om det længere nede)
Vi har været i stillingsudvalget med sagen, vi har forsøgt os med lokale forhandlinger flere gange, og vi har forsøgt gennem hovedforhandlingerne flere gange, men vi har desværre mødt lige stor modstand alle steder. 
Vi laver derfor denne opdatering over hvad vi har gjort og hvad vi kan gøre fremadrettet. 
Vi ønsker samtidig også at forklare hvorfor det ikke er lykkedes, på trods af at vi har prioriteret denne sag meget højt igennem meget lang tid.

  • Stillingsudvalget. 
NAF var i stillingsudvalget d. 02-12-2020 for at forsøge at overbevise udvalget om at Hydraulikerne skulle op i løngruppe. Vi slog os sammen med SAIPEM klubben i sagen for at fremstå stærkere. 
 
Vi havde forinden indsendt en fælles og meget detaljeret rapport med vores veldokumenterede argumenter som blandt andet indeholdt følgende punkter:
Større krav til kompetence.
Større krav til uddannelse - CETOP-II kurs, med mere.
(CETOP-II kurset pressede vi fra NAF´s side tidligere meget hårdt på for at få ind i matrisen, netop for at øge krav til kompetence)
Sammenligning med andre stillinger med samme ansvar og samme krav til kompetence.
Langt større ansvar, specielt med tanke på sikkerhedsrelateret udstyr.
Og det meget vigtige faktum at Hydraulikerne stort set hele tiden står alene med udfordringerne og dermed også alene med ansvaret.
(for flere detaljer om krav til kompetence og ansvar, læs længere nede)
 
Men uanset hvor gode og stærke argumenter vi lagde frem, gjorde udvalget allerede ved opstarten af mødet, det helt klart for os at de ikke ville godkende at flytte på lønindplaceringen til en allerede fast tariferet stilling. 
Med andre ord, hvis stillingsudvalget skal godkende dette, så skal vi komme med en helt ny stillingsbetegnelse og dokumentere at den har arbejdsområder som ligger helt uden for det som man kan forvente af en hydrauliker stilling. Altså ikke bare en ny titel.
Dette kan ikke lade sig gøre uden at bedriften medvirker og til det har de flere gange sagt klart nej.
Det har heller ikke været mulig for os at kunne sammenligne vores Hydrauliker stilling med en allerede højere indplaceret stilling som f.eks. Subsea Engineer.
 
  • Lokale forhandlinger.
Her er det kun muligt at forhandle en stilling op i løn hvis det i forvejen er godkendt af stillingsudvalget. 
Eksempelvis da vi forhandlede stillingen Operator Drilling op i løngruppe A, havde stillingsudvalget på forhånd godkendt det.  
Bedriften kan opfinde nye stillingerne som for eksempel Operator Technical og Engine Mech, men det skal vurderes og fastsættes igennem stillingsudvalget før vi kan forhandle lokalt.
Problemet er så at bedriften har helt afvist at samarbejde med os at for lave en ny stilling for Hydraulikerne, og derfor har vi ikke mulighed for at gå tilbage til stillingsudvalget.
Dermed er vi rendt ind i en solid betonmur, både hvad angår lokale forhandlinger og stillingsudvalget.
 
  •  
En form for kompromisløsning kunne også være at forhandle frem et kompetencetillæg til Hydraulikerne. Det ville trods alt være bedre end ingenting, men bedriften har fuldstændig afvist dette.
 
  • NR Hovedforhandlingerne.
Vi har ved de sidste 5 hoveopgør prioriteret denne sag vældig højt, men vi har ikke kunnet få flertal. Derfor forsøgte vi Inden hovedopgøret i 2020 igennem NR-forum at skabe en alliance for at få flere klubber til at stemme for vores forslag om at sætte Hydraulikerne op i løn. Men kun SAIPEM klubben var specielt interesserede i at deltage i dette. En del andre gav faktisk som argument at de fandt det vanskeligt at forsvare over for deres Mekanikere som fortsat ligger i løngruppe C. Desuden har de deres egne krav at varetage. 
Det lykkedes derfor ikke at samle flertal ved hovedforhandlingerne.
 
Det er helt tydeligt at det er os i Noble som står med den største udfordring, fordi vi er de eneste med alle andre tekniske stillinger i minimum løngruppe A.  Vi er selvfølgelig glade for at det er lykkedes at få så mange tekniske stillinger op i løngruppe, med det gør naturligvis forskelsbehandlingen og uretfærdigheden endnu større for Hydraulikkerne. 
 
Ved sidste Årsmøde i 2022 blev det vedtaget at vi igen skulle prioritere Hydraulikkerne højest ved hovedopgøret, hvis det blev muligt at få stillingsopryk. Men der blev desværre ingen opryk overhovedet, og vi erfarer igen at de fleste andre klubber ikke har lønnen til Hydraulikernes øverst på deres dagsorden. 
 
Der var 17 individuelle krav om stillingsopryk i 2022.
Derfor blev det vedtaget at skal nedsættes et arbejdsudvalg til at se på kompetencetillæg og opryk af enkelte stillingskategorier. Følgende blev derfor protokolført.
 
Utvalgsarbeid vedtaget under mæglingen i Juni 2022 (punkt 18)
  •  
 
Partene har drøftet organisasjonenes krav vedrørende kompetansetillegg og opprykk av enkelte stillingskategorier, samt gjennomgang av unntakene for individuelt avlønnede og kategorier av minstelønnssatser. Det er enighet om å opprette et utvalg med representanter fra NR, DSO, SAFE og Industri Energi som skal vurdere lønnssystem og lønnsgruppeplassering under hensyn til ansvarsforhold, kompetanse og kvalifikasjonskrav sett i lys av utviklingen siden forrige stillingsplasseringsutvalg. Utvalget skal også gjennomgå unntak og system for individuelt avlønnede.
Utvalget skal avgi innstilling til partene innen utgangen av 2023 med sikte på å implementere eventuelle endringer i hovedoppgjøret 2024.
 
  • Her er et delvist uddrag af sagen som blev sendt ind til stillingsudvalget og som vi også brugte i forsøg på lokale forhandlinger.
 
Større krav til kompetence:
Det forventes at Hydraulikeren har, eller tilegner sig, nødvendig kompetence på alt hydraulisk udstyr om bord. En viden på specialiseret offshore udstyr som ligger langt ud over hvad der kræves for at bestå fagcertifikatet. Denne nødvendige tilegnelse af kompetence må gøres dels med kurser/efteruddannelse og dels med selvstudier om bord. Samtidig er teknikken på nye typer af borerigge blevet langt mere avanceret end tidligere. Dette gælder også de hydrauliske systemer. 
 
Der er vores helt klare overbevisning at de tekniske udfordringer som Hydraulikerne møder i dag, ligger fuldt ud på højde med det som Elektronik teknikere og Elektrikere står over for. 
 
Større ansvar:
Hydraulikeren rapporterer til den Tekniske chef som har det overordnede ansvar. Men Teknisk chef er mere end fuldt optaget af administrative opgaver i en meget travl hverdag. Det er derfor på ingen måder muligt for den Tekniske chef at have den fulde indsigt i de hydrauliske systemer. Dette betyder at Hydraulikeren stort set hele tiden står alene med ansvaret. (det fremgår også af vedlagte jobbeskrivelser) 
 
Det forventes at Hydraulikeren egenhændigt finder fejl og reparerer dem både sikkert og hurtigt. Trænges der flere om jobbet er det også Hydraulikeren der leder arbejdet. Alt i alt lægger det et meget stort pres og ansvar på Hydraulikeren. 
Ansvaret bliver ikke mindre af at mange af de hydrauliske funktioner er meget vigtige for sikkerheden generelt. Som eksempler kan nævnes sikkerhedsrelateret udstyr som kraner, personløfteudstyr, livbåde, firedampers osv. 
Endvidere har Hydraulikeren ansvaret for at vedligeholde BOP og well control udstyr som er helt essentielt for sikkerheden ombord. Dette er specialiseret udstyr som kun findes offshore og fejl kan få fatale følger.
 
Det er vores helt klare overbevisning at Hydraulikerens ansvar og opgaver ligger fuldt ud på samme niveau som andet teknisk personale som er aflønnet i Gruppe A1. Vi finder det derfor ikke rimeligt at de fortsat er aflønnet i Løngruppe B.
 
  • Så hvad er vores muligheder nu?
 
  •  
Er lukket land uden et samarbejde med bedriften om en helt ny type stilling.
 
Lokale forhandlinger:
Bedriften mener at alle de argumenter vi har lagt frem, er en naturlig udvikling i stillingen, og de vil derfor ikke forhandle dette med os.  De vil heller ikke være med til at oprette en ny type stilling for Hydraulikkerne.
De mener i øvrigt at lønindplaceringen skal tages ved hovedforhandlingerne.
 
  •  

Med den nuværende situation med en bedrift som ikke vil forhandle og et stillingsudvalgt som ikke vil behandle sagen, så er dette lige nu den eneste mulighed. 
NAF er helt enige i at denne sag fortsat skal prioriteres højt, og vi føler os på forhånd ganske sikre på at Årsmødet vil bakke op om dette. 
 
Arbejdsudvalget som blev vedtaget under forhandlingerne.
Vi håber også at det nævnte arbejdsudvalg kan komme med gode løsninger på hele problematikken omkring løngrupperne.
 
Vi er 100% enige i at Hydraulikerne skal op i løngruppe, og vi vil selvfølgelig fortsat arbejde ned denne sag, og benytte os af alle muligheder som måtte komme. 
Hvis nogen har nye input til sagen, eller bare ønsker at diskutere den med os, eller hvad som helst, så kontakt os meget gerne. 
 
Det kommer en engelsk oversettelse når den endelig er oversatt/There will be an English translation when it is finally translated.

IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
}, []);