30.september.2022

Generell info september 22

fb

 
Info om PTS, Noble/Maersk, Innleie, sykdom og heliportbesøk.
Kran%20offshore

PTS, pensjonstrygden for sjømenn

Vi har blitt kontaktet av flere som sannsynligvis har fått for høy egenandel i forbindelse med at opprykk fra gruppe 2 til gruppe 1. Bedriften har sett på de eksemplene som vi har fått og vil rette opp dette med de riktige satsene. 

Beløpene den enkelte skulle betale selv skulle ligge innenfor størrelsesorden NOK 2000.-, og opp til ca NOK 10.000.-.

Om noen har beløp over de ca NOK 10.000,-,  så ber vi disse om å ta kontakt med MAF eller bedriften.

 

Fusjon mellom NOBLE og Maersk

Både MAF og Vernetjenesten har fremsatt krav om arbeidstakermedvirkning opp mot denne fusjonen fra dag en. Dette har også blitt gjort i kraft av arbeidstaker representanter i styret i MDN.

Det har vært litt informasjonsmøter mellom ansattes representanter og MDN/MD, men informasjonen har vært svært begrenset på dette stadiet. Det meste har man kunne lese gjennom den informasjonen som har vært tilgjengelig fra MD og Noble.

Siste møte var i forrige uke der det ble gjort helt klart for oss at informasjonen og medvirkningen vi etterspør først kan komme etter fusjonsdato som er satt til den 03.10.22. Det ble opplyst om at det blir en transaksjon periode på ca en måned, før man får vite hvordan organisasjonen blir seende ut for oss som arbeider i Norge.

Det kan opplyses om at Ptil er informert om at arbeidstakermedvirkningen i denne prosessen har vært altfor dårlig.

 

Innleie

Man skal være glad for at Maersk Intrepid har fått mere arbeid og at vi nå sannsynligvis har arbeid langt ut i november, men det medfører også at 6-ukers kontrakter og en del innleie vil være den vanlige hverdagen for mange.

MAF kan ikke annet en igjen forklare at da beslutningen for nedbemanningen ble tatt i mars måned, så var dette da altså basert på at Maersk Intrepid skulle være ferdig senest i april 2022. Resten av historien er kjent.

 

Sykdom i karantenetiden
Dette er gamle saker, ikke mindre veldig viktige for de det gjelder. MAF har igjen tatt dette opp saker med bedriften som da omhandler sykemeldinger under karantene. MAF har argumentert for og har forberedt tvist på dette. Bedriften vil se på dette en gang til før vi sender dette til IE. MAF har hevdet hele tiden at ingen skulle ha noe avkortning i lønn eller skulle måtte flytte sine turer når man var sykemeldt under karantenen.

 

Heliport- og hotellbesøk

De siste 3 ukene har vi truffet mange medlemmer og andre ute på heliport og på hotellene.

Det har vært greit for mange å få stille oss spørsmål direkte og vi har kunne fått forklart hva som skjer. Veldig greit at medlemmene får vite hva som skjer på styremøter og i den daglige driften. Vi blir utfordret på at det er for lite info og at vi ikke er synlige nok, og det håper vi at slike besøk kan være med å bidra til at dette blir bedre. Vi har ikke fått vært i Bergen og på Maersk Intrepid enda, men håper at vi skal få til dette i tiden fremover. Det er vanskelig å få snakket med alle, andre møter og oppgaver hindrer dette, men vi håper at vi skal komme over de aller fleste crewene.

 

Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);